Koulutus

Kouluissa ja päiväkodeissa tarvitaan lisää aikuisia. Helpoin ja halvin tapa vaikuttaa Pisa-tuloksiin, nuorten syrjäytymiseen ja masennukseen on pienentää ryhmäkokoja.

Helsingissä ja koko Suomessa on uskomaton määrä kouluja, joissa homeongelmat sairastuttavat sekä lapset ja nuoret että opettajat. Tarvitaan uusia, oikein rakennettuja taloja sekä perusteellisia kunnostuksia. Meillä on oikeus turvalliseen työ- ja opiskeluympäristöön. 

Opetuksen digitalisaatio on hoidettava järkevästi. Kuunnellaan opettajia, opiskelijoita, oppilaita ja tutkijoita – ei markkinoijia. Digitalisaatiosta on paljon apua koulutuksessa, kun mietitään ensin tarpeet ja tavoitteet.

Peruskoulujen tulisi tarjota lapsille tasa-arvoiset lähtökohdat elämään ja opiskeluun. Nykytilanteessa koulut ovat alkaneet Helsingissä huolestuttavasti eriytyä. Kaupunkisuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että asuinalueet pysyvät heterogeenisinä, ja ryhmäkoon rajaamisella autetaan opettajia ottamaan huomioon jokainen oppilas heikoimmista lahjakkaimpiin – joka koulussa.

Mainokset