Teemat

Isompien pitää pitää huolta pienemmistä. Helsingin päiväkodeissa ja kouluissa pitää olla puhdas ilma ja tarpeeksi aikuisia. Vammaisilla on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan sen täysivaltaisina jäseninä. Helsinkiläisten asumiskustannuksia on alennettava.

Näistä teemoistani voit lukea lisää omilta alasivuiltaan: koulutus, kaupunkisuunnittelu ja vammaispalvelut.

Mainokset